SCHAAKGENOOTSCHAP RIJSWIJK
SCHAAK GENOOTSCHAP RIJSWIJK

Adres gegevens

Gebouw Hofrust
Herenstraat 44b
Oud-Rijswijk

Clubavond senioren dinsdagavond
Clubavond junioren vrijdagavond
Neem contact op

Dagelijkse puzzel

Kalender

Nieuws en aankondigingen

Beste allemaal,

Hierbij een update van de gang van zaken op onze vereniging (en een uitnodiging).

Wat betreft de senioren

Onderhand is een eerste cyclus van 7 rondes gespeeld in twee groepen van 8 (A- en B groep) via gecombineerde sessies van teams en Lichess.

Het speeltempo is geweest een half uur + 20 seconden per zet per partij.

Dat is iedereen goed bevallen. Schaken achter de computer is toch iets anders dan fysiek aan het schaakbord.

Het gekozen speeltempo geeft toch een mogelijkheid voor een serieuze partij en de tijd achter het beeldscherm blijft beperkt.

Ook het onderling contact via teams vooraf en achteraf was plezierig.

Het is de bedoeling komende dinsdag de competitie voort te zetten, dit keer in de vorm van een zwitsers toernooi in een grote groep.

Dat toernooi duurt dan tot eind juni. Steeds weer ook op de dinsdagavond met het zelfde speeltempo (30 minuten per partij, 20 seconden per zet erbij) in Lichess.

Inloggen via teams 19:45 uur, start partijen 20:00 uur.

GRAAG NODIGEN WIJ DE LEDEN (een ieder die dit mailtije ontvangt) DIE NOG NIET HEBBEN MEEGESPEELD UIT OM OOK HIERAAN DEEL TE NEMEN (ik ga ervan uit dat de deelnemers de afgelopen 7 weken in de A- en B- groep ook nu weer meedoen!).
Dat kan al komende dinsdag. De indeling maak ik morgen(maandag)avond. Instromen in een later ronde kan ook. Dan neem ik de eerste ronde als een "bye"op met een half punt. Iedereen kan 2 byes inzetten (alleen niet in de laatste ronde).

WAT HIERVOOR TE DOEN: een reply sturen naar mij met vermelding van je Lichessnaam en een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent (in het geval in de communicatie iets niet goed loopt; deze gegevens worden wel gedeeld met de andere deelnemers! maandagavond volgt dan de indeling en een uitnodiging voor een teams-sessie).

Uiteraard willen we ook weer graag op dindsdagavond achter het bord plaats nemen. De verwachting is dat dit dit seizonen niet meer zal gebeuren. Hopelijk kunnen we september weer op de normale wijze aan de slag. Bericht daarover volgt eind juni.

Voor de geïnteresseerde hieronder de resultaten van de afgelopen cylcus (nog in een A- en B- groep).

In de bijlage verder een "partijtje dat wel/niet- ra ra - is gespeeld in de A-groep" (anderen mogen natuurlijk ook hun partijen insturen zodat we weer eens een clubblad kunnen uitbrengen).

Groep A (winnaar: Stijn)

  Alexander Cupido Hans Hulshof Hendrik Steffers Jelle Bulthuis Mark Knigge Peter Gaemers Stijn Gieben Thomas de Ruiter punten aantal plek
Alexander Cupido   0 1 1 1 1 0 0 4 7 3
Hans Hulshof 1   1 0 0 1 0 0,5 3,5 7 4
Hendrik Steffers 0 0   inh 7er 0,5 0 0 0,5 5 8
Jelle Bulthuis 0 1 inh   1 0,5 0 0,5 3 6 5
Mark Knigge 0 1 7er 0   0 0 0 1 6 7
Peter Gaemers 0 0 0,5 0,5 1   0 0 2 7 6
Stijn Gieben 1 1 1 1 1 1   0,5 6,5 7 1
Thomas de Ruiter 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5   5,5 7 2

Groep B (winnaar: Erik)

  Bart van Strien Charles Haas Davo van Peursen Erik van Dop Femke Wezenaar Hans Knigge Roger van Groesen Timo van Peursen punten aantal plek
Bart van Strien   1 1 1 0,5 1 0 0 4,5 7 2/3
Charles Haas 0   0 0 1 1 0,5 1 3,5 7 4/5
Davo van Peursen 0 1   0 1 0 1 0,5 3,5 7 4/5
Erik van Dop 0 1 1   1 1 1 1 6 7 1
Femke Wezenaar 0,5 0 0 0   0,5 0,5 0 1,5 7 8
Hans Knigge 0 0 1 0 0,5   1 0 2,5 7 6
Roger van Groesen 1 0,5 0 0 0,5 0   0 2 7 7
Timo van Peursen 1 0 0,5 0 1 1 1   4,5 7 2/3


Wat betreft de  jeugd

De vrijdagavonden liggen helaas stil. Ook daar is er geen reële verwachting dat dit seizoen nog opnieuw wordt gestart.

Wel organiseeert Bart nog wekelijks een Lichess toernooi voor de jeugd.

Ook wordt door een aantal van ons via teams/lichess individueel training gegeven aan een aantal jeugdleden.

In teams kan je namelijk je scherm delen en de besturing dan aan de ander overgeven; daarmee is (zeker individueel) lesgeven goed te doen.

WE ZIJN NOG OP ZOEK NAAR SENIORLEDEN DIE DIT OOK ZOUDEN WILLEN DOEN, EN WEL IN HET BIJZONDER NAAR SENIORLEDEN DIE HET ZIEN ZITTEN ONLINE KLASSIKAAL LES TE GEVEN. INDIEN GEÏNTERESSEERD OF IN BEZIT VAN RELEVANTE PRAKTISCHEN INFORMATIE HIEROVER, LAAT HET MIJ EVEN WETEN.

Dat was het voor nu.

Vragen / opmerkingen / suggesties zijn welkom.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Schaakgenootschap Rijswijk

Hans Hulshof

Vier jaar na het overlijden van ons oud-lid René  Vercoutre , heeft zijn weduwe  een boek over hem laten verschijnen onder de titel " Ademloos vrij" . Een pakkende titel, want als poliopatiënt was René altijd aangewezen op een fles zuurstof,  maar dat verhinderde hem niet om het huis uit te gaan en aan allerlei activiteiten deel te nemen, vrij te zijn!

Zeker voor de (oud) leden die René hebben gekend  een mooi boek om aan te schaffen !    Gebruik daarvoor deze link: http://renevercoutre.nl/

 Deel 1 Ademloos Vrij over René Vercoutre

In verband met de berichtgeving uit het Torentje delen wij u mede dat vanaf deze week ook de jeugdavonden van SG Rijswijk geen doorgang meer kunnen vinden. De lockdown noopt ons helaas tot deze ingrijpende maatregel. Dit betekent dat de club tot nader order volledig gesloten is. In de week voor 19 januari wordt er meer informatie gegeven of alles weer doorgang kan vinden. Tegen die tijd berichten wij u nader over de plannen van SG Rijswijk. We zijn blij dat we de jeugd zolang hebben mogen draaien.

Het was een bewogen en tumultueus jaar, dat helaas buiten onze macht om is verworden tot een minder gezellig samenzijn dan het gewoonlijk is. Normaal hebben we een afsluitende kerstronde met oliebollen en andere leuke zaken; dat slaan we dit jaar dus helaas allemaal over.

We hopen dat 2021 een beter jaar wordt voor ons schaakleven en de vereniging, en we hopen jullie na de lockdown en met de aankomende vaccins in het achterhoofd komend jaar weer te mogen begroeten op de club. Dan geraken we uit deze patstelling en zetten we dat virus schaakmat! (Liefst met een mooi stikmat).

We wensen iedereen, omdat we ze op de club dit jaar niet meer zullen zien, een prettig Kerstfeest, Hanoekah, zonnewende, of welk ander feest ze ook mogen vieren. Tevens een gelukkig nieuwjaar alvast!

Het bestuur van SG Rijswijk
Onze voorzitter Hans Hulshof is voor Groot Rijswijk geïnterviewd over de huidige staat van het schaken en onze club. Het interview is online te lezen op https://www.grootrijswijk.nl/nieuws/nieuwsflits/1028475/-kinderen-krijgen-schaakexamens-

Het interview betreft voornamelijk de opzet van de jeugdavonden, maar haalt ook andere thema's aan, zoals diversiteit, doorstroming naar de senioren, en online schaken. Wij raden u uiteraard aan dit interview te lezen!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SG Rijswijk

De nieuwe maatregelen van de regering brengen met zich mee dat wederom, voor de komende vier weken minimaal, maar in principe tot nader order, de interne competitie stopgezet wordt. Het bestuur acht het met de huidige situatie rondom COVID-19 niet verantwoord om de interne door te laten gaan. Wij laten u zo spoedig mogelijk weten wanneer de interne weer voortgezet kan worden, naar aanleiding van nadere berichtgeving vanuit de overheid en de schaakbonden.

Daartegenover staat dat de jeugd op vrijdag nog steeds welkom is. Echter is de bar gesloten en kan er dus geen snoep of drank gekocht worden. Ook de trainingen daar blijven doorgaan. 

Wij hopen de jeugd op de vrijdagavonden voorlopig nog te kunnen begroeten. De senioren zullen weer welkom zijn als de maatregelen afgeschaald worden. Het bestuur wenst alle (aspirant-)leden veel sterkte toe.

Het bestuur van SG Rijswijk

Vanavond is er geen jeugdschaak. Er zijn op dit moment te weinig begeleiders om de schaaklessen doorgang te kunnen laten vinden. De volgende jeugdavond is volgende week.

Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak en hopen de jeugd volgende week weer op de club te kunnen begroeten. 

Het bestuur van SG Rijswijk

In verband met de pandemie heeft SG Rijswijk een coronaprotocol opgesteld. Dit wordt nageleefd op alle evenementen, clubdagen en dergelijke waarvan SG Rijswijk de organisator is. Onder de categorie over onze club kunt u dit protocol raadplegen. Dit protocol is mede opgesteld met raadpleging van de reglementen van de KNSB en HSB, mochten deze competities van toepassing zijn.

Voor onze leden is nu een gecombineerd clubblad juni/september 2020 uit. 

Zie ook ledeninfo > clubblad!

Met pionnen dient met voorzichtig om te gaan; ze kunnen niet meer terug.
- Wilhelm Steinitz
Schaken is het snelste spel van de wereld omdat met elke seconde duizenden gedachten moet ordenen.
- Albert Einstein
Het spel geeft ons de genoegdoening die het leven ons onthoudt.
- Emanuel Lasker
In het schaakspel wint iedereen. Men beleeft vreugde aan het spel - en dat is de hoofdzaak - ook het verliezen van een partij is geen ongeluk.
- David Bronstein
Ik vecht zolang mijn tegenstander een fout kan maken.
- Emanuel Lasker