SCHAAKGENOOTSCHAP RIJSWIJK
SCHAAK GENOOTSCHAP RIJSWIJK

Adres gegevens

Gebouw Hofrust
Herenstraat 44b
Oud-Rijswijk

Clubavond senioren dinsdagavond
Clubavond junioren vrijdagavond
Neem contact op

Dagelijkse puzzel

Kalender

Nieuws en aankondigingen

In verband met de berichtgeving uit het Torentje delen wij u mede dat vanaf deze week ook de jeugdavonden van SG Rijswijk geen doorgang meer kunnen vinden. De lockdown noopt ons helaas tot deze ingrijpende maatregel. Dit betekent dat de club tot nader order volledig gesloten is. In de week voor 19 januari wordt er meer informatie gegeven of alles weer doorgang kan vinden. Tegen die tijd berichten wij u nader over de plannen van SG Rijswijk. We zijn blij dat we de jeugd zolang hebben mogen draaien.

Het was een bewogen en tumultueus jaar, dat helaas buiten onze macht om is verworden tot een minder gezellig samenzijn dan het gewoonlijk is. Normaal hebben we een afsluitende kerstronde met oliebollen en andere leuke zaken; dat slaan we dit jaar dus helaas allemaal over.

We hopen dat 2021 een beter jaar wordt voor ons schaakleven en de vereniging, en we hopen jullie na de lockdown en met de aankomende vaccins in het achterhoofd komend jaar weer te mogen begroeten op de club. Dan geraken we uit deze patstelling en zetten we dat virus schaakmat! (Liefst met een mooi stikmat).

We wensen iedereen, omdat we ze op de club dit jaar niet meer zullen zien, een prettig Kerstfeest, Hanoekah, zonnewende, of welk ander feest ze ook mogen vieren. Tevens een gelukkig nieuwjaar alvast!

Het bestuur van SG Rijswijk
Onze voorzitter Hans Hulshof is voor Groot Rijswijk geïnterviewd over de huidige staat van het schaken en onze club. Het interview is online te lezen op https://www.grootrijswijk.nl/nieuws/nieuwsflits/1028475/-kinderen-krijgen-schaakexamens-

Het interview betreft voornamelijk de opzet van de jeugdavonden, maar haalt ook andere thema's aan, zoals diversiteit, doorstroming naar de senioren, en online schaken. Wij raden u uiteraard aan dit interview te lezen!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SG Rijswijk

De nieuwe maatregelen van de regering brengen met zich mee dat wederom, voor de komende vier weken minimaal, maar in principe tot nader order, de interne competitie stopgezet wordt. Het bestuur acht het met de huidige situatie rondom COVID-19 niet verantwoord om de interne door te laten gaan. Wij laten u zo spoedig mogelijk weten wanneer de interne weer voortgezet kan worden, naar aanleiding van nadere berichtgeving vanuit de overheid en de schaakbonden.

Daartegenover staat dat de jeugd op vrijdag nog steeds welkom is. Echter is de bar gesloten en kan er dus geen snoep of drank gekocht worden. Ook de trainingen daar blijven doorgaan. 

Wij hopen de jeugd op de vrijdagavonden voorlopig nog te kunnen begroeten. De senioren zullen weer welkom zijn als de maatregelen afgeschaald worden. Het bestuur wenst alle (aspirant-)leden veel sterkte toe.

Het bestuur van SG Rijswijk

Vanavond is er geen jeugdschaak. Er zijn op dit moment te weinig begeleiders om de schaaklessen doorgang te kunnen laten vinden. De volgende jeugdavond is volgende week.

Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak en hopen de jeugd volgende week weer op de club te kunnen begroeten. 

Het bestuur van SG Rijswijk

In verband met de pandemie heeft SG Rijswijk een coronaprotocol opgesteld. Dit wordt nageleefd op alle evenementen, clubdagen en dergelijke waarvan SG Rijswijk de organisator is. Onder de categorie over onze club kunt u dit protocol raadplegen. Dit protocol is mede opgesteld met raadpleging van de reglementen van de KNSB en HSB, mochten deze competities van toepassing zijn.

Voor onze leden is nu een gecombineerd clubblad juni/september 2020 uit. 

Zie ook ledeninfo > clubblad!

Voor onze leden is nu een gecombineerd clubblad uit. 

Zie ook ledeninfo > clubblad!

In aangepaste vorm dan toch, maar de interne competitie is weer gestart. Op dinsdag 1 september kwamen 12 spelers opdagen, waaronder twee nieuwelingen (zeer welkom in coronatijd), namelijk Cees Berkhout en Piet Hofstee. Onder de bezielende leiding van onze voorzitter Hans Hulshof is onder het coronaprotocol een aangepaste competitie gestart met twee verschillende groepen.

Op deze enerverende avond waren de uitslagen als volgt:

Groep 1
1e ronde          
Folmer vrij          
Aloys Marco          
Atze Stijn        1/2  1/2
Jelle Hans       1     0    
De wedstrijd tussen Aloys en Marco zal op de inhaalavond (nog in te plannen) gespeeld moeten worden.
Spelers mogen dat ook onderling afspreken buiten de dinsdagavond om mocht dat zo uitkomen.
 
Groep 2
1e ronde          
Timo Erik       1     0    
Peter Joanna       0     1    
Davo Hans       1     0    
Piet Cees        1/2  1/2

Overigens hebben we nog de onderstaande foto's van het spektakel, genomen door de voorzitter Hans Hulshof:

Jelle's bedenkelijke gezicht

IMG 6181

Volgende week weer een ronde, dan worden er volgens de planning de volgende wedstrijden gespeeld:

Groep 1
2e ronde          
Hans vrij          
Stijn Jelle          
Marco Atze          
Folmer Aloys          
Groep 2

2e ronde          
Cees Erik          
Hans Piet          
Joanna Davo          
Timo Peter        Mocht er een speler niet kunnen, dan graag melden bij de voorzitter! (Je hoeft je tegenstander dus niet te informeren).

Op vrijdag 4 september begint ook het seizoen voor de jeugd weer, dus ook daar zijn met inachtname van de coronaregels onze jeugdleden ook weer welkom!

Al in al was het een geslaagde eerste avond. Wij hopen de bovenstaande spelers weer terug te zien volgende week, en hopelijk kunnen we er iets van maken in dit vreemde coronatijdperk.

Namens de voorzitter Hans Hulshof en de rest van het bestuur,

De redacteur en webmaster,
Joanna van Schaïk

Met pionnen dient met voorzichtig om te gaan; ze kunnen niet meer terug.
- Wilhelm Steinitz
Schaken is het snelste spel van de wereld omdat met elke seconde duizenden gedachten moet ordenen.
- Albert Einstein
Het spel geeft ons de genoegdoening die het leven ons onthoudt.
- Emanuel Lasker
In het schaakspel wint iedereen. Men beleeft vreugde aan het spel - en dat is de hoofdzaak - ook het verliezen van een partij is geen ongeluk.
- David Bronstein
Ik vecht zolang mijn tegenstander een fout kan maken.
- Emanuel Lasker