SCHAAKGENOOTSCHAP RIJSWIJK
SCHAAK GENOOTSCHAP RIJSWIJK

Adres gegevens

Gebouw Hofrust
Herenstraat 44b
Oud-Rijswijk

Clubavond senioren dinsdagavond
Clubavond junioren vrijdagavond
Neem contact op

Dagelijkse puzzel

Kalender

Nieuws en aankondigingen

De algemene ledenvergadering van 19 september 2023 was met 23 aanwezige leden ( w.o. vijf bestuursleden) goed bezocht. Voorzitter Hans Hulshof had aan 2 uur en 20 minuten ( inclusief pauze) genoeg om de agenda af te werken.

Belangrijkste punten uit de vergadering:

 

Samenstelling van het nieuwe bestuur:

Voorzitter :  Hans Hulshof  Secretaris : Wim Veerkamp  Penningmeester : Roger van Groesen

Interne wedstrijdleider : Jelle Bulthuis  Externe wedstrijdleider : Joanna van Scha├»k Redacteur  Peter Gaemers

Jeugdleider a.i.  Hans Hulshof     Vertrouwenspersoon : Erik van Dop

 

Het voorstel om vier keer per jaar de interne competitie te onderbreken voor een rapid-avond voor viertallen werd door de vergadering aangenomen.

 

Ter vervanging van de inmiddels bijna 30-jaar oude DGT 2000 klokken, zullen 20 nieuwe DGT 2500 klokken worden aangeschaft.

 

Na verwerking van de wijzigingen c.q. aanpassingen zal het nieuwe Reglement Interne Competitie van het Schaakgenootschap Rijswijk op de website worden geplaatst.

 

Je hebt geen rechten om te reageren

Met pionnen dient met voorzichtig om te gaan; ze kunnen niet meer terug.
- Wilhelm Steinitz
Schaken is het snelste spel van de wereld omdat met elke seconde duizenden gedachten moet ordenen.
- Albert Einstein
Het spel geeft ons de genoegdoening die het leven ons onthoudt.
- Emanuel Lasker
In het schaakspel wint iedereen. Men beleeft vreugde aan het spel - en dat is de hoofdzaak - ook het verliezen van een partij is geen ongeluk.
- David Bronstein
Ik vecht zolang mijn tegenstander een fout kan maken.
- Emanuel Lasker