Joanna van Schaïk heeft een verslag van deze wedstrijd gemaakt. Zie de teamverslagen bij de externe competitie.