De laatste avond van dit schaakseizoen werd met de bekende activiteiten afgesloten, zoals inmiddels gebruikelijk. Daarnaast speelden Michael en Marco de laatste partij in de kampioenscompetitie, die weliswaar al beslist was met Jerrel als nieuwe clubkampioen, een partij die tot half twaalf duurde en uiteindelijk in remise eindigde. Met vluggeren, rapid en doorgeefschaak werd tot elf uur actief gespeeld en daarna was er nog aandacht voor het 25-jarig huwelijk van Davo en Margriet van Peursen. Al met al een mooie afsluiting van een geslaagd seizoen. Dinsdag 4 september start de nieuwe interne competitie en kort daarop op zaterdag 15 september de externe competitie voor de KNSB teams Rijswijk 1 en Rijswijk 2. Gezien de onduidelijkheid m.b.t. de indeling voor de vierde klasse KNSB heeft de TC nog geen definitieve opstelling voor Rijswijk 2 kunnen maken. Eind juni zal de KNSB met meer informatie komen, zodat het dan duidelijk zal zijn op welke basis de indeling is geschied. Op onze website zullen kort daarna de opstellingen voor zowel KNSB als HSB te zien zijn.

Het bestuur wenst alle leden een mooie zomer toe en verzoekt diegenen die aan toernooien deelnemen, Alexander Cupido met een verslag te verblijden.

                            20180626 210635 253x450                                         20180626 210645 253x450                           20180626 210654 253x450                                         20180626 210709 253x450