Indeling

Indeling voor ronde 25

Wit                                                    Zwart

Jerrel Thakoerdien                          -  Tony Goudriaan

Stijn Gieben                                   -  Bart van Strien

Jelle Bulthuis                                  -  Marco de Groot

Thomas de Ruiter                           -  Atze Metz

Hans Hulshof                                  -  Peter Gaemers

Hendrik Steffers                             -  Eef Kok

Edwin Mulders                                -  Rick Haksteen

Aloys Kersten                                 -  Timo van Peursen

Doeke Huitema                              -  Erik van Dop

Edwin Vermeer                               -  Joanna van Schaik

Bas van den Berg                           -  Femke Wezenaar

Jeroen van Yperen                          -  Wim Veerkamp

Bauke Hoogland                             -  Afwezig met geldige reden  

Harry van der Stap                         -  Afwezig met geldige reden  

Hans Knigge                                   -  Afwezig met geldige reden  

Rob Felix                                        -  Afwezig met geldige reden  

Jan Kommer                                  -  Afwezig met geldige reden  

Roger van Groesen                        -  Afwezig met geldige reden  

Tomás Gallardo Bañez                    -  Afwezig met geldige reden  

Winston van Ee                              -  Afwezig met geldige reden  

Charles Haas                                  -  Afwezig met geldige reden  

Peter Ketting                                  -  Oneven                     

Indeling voor ronde 24

Wit                                                    Zwart

Jerrel Thakoerdien                          -  Atze Metz

Stijn Gieben                                   -  Bauke Hoogland

Tony Goudriaan                              -  Peter Gaemers

Hendrik Steffers                             -  Jelle Bulthuis

Edwin Mulders                                -  Rob Felix

Aloys Kersten                                 -  Hans Hulshof

Edwin Vermeer                               -  Charles Haas

Joanna van Schaik                          -  Eef Kok

Wim Veerkamp                              -  Femke Wezenaar

Bart van Strien                               -  Hans Knigge

Bas van den Berg                           -  Afwezig met geldige reden  

Marco de Groot                               -  Afwezig met geldige reden  

Thomas de Ruiter                           -  Afwezig met geldige reden  

Harry van der Stap                         -  Afwezig met geldige reden  

Erik van Dop                                   -  Afwezig met geldige reden  

Peter Ketting                                  -  Afwezig met geldige reden  

Jan Kommer                                  -  Afwezig met geldige reden  

Doeke Huitema                              -  Afwezig met geldige reden  

Roger van Groesen                        -  Afwezig met geldige reden  

Tomás Gallardo Bañez                    -  Afwezig met geldige reden  

Winston van Ee                              -  Afwezig met geldige reden  

Timo van Peursen                          -  Oneven                     

Rick Haksteen                                -  Jeroen van Yperen                   

Indeling voor ronde 21

Wit                                                    Zwart

Peter Gaemers                               -  Bas van den Berg

Femke Wezenaar                            -  Joanna van Schaik

Rob Felix                                        -  Eef Kok

Rick Haksteen                                -  Wim Veerkamp

Aloys Kersten                                 -  Edwin Mulders

Edwin Vermeer                               -  Charles Haas

Bart van Strien                               -  Marco de Groot

Winston van Ee                              -  Roger van Groesen

Jerrel Thakoerdien                          -  Externe wedstrijd          

Jelle Bulthuis                                  -  Externe wedstrijd          

Thomas de Ruiter                           -  Externe wedstrijd          

Tony Goudriaan                              -  Externe wedstrijd          

Bauke Hoogland                             -  Externe wedstrijd          

Hans Hulshof                                  -  Externe wedstrijd          

Hendrik Steffers                             -  Externe wedstrijd          

Erik van Dop                                   -  Afwezig met geldige reden  

Hans Knigge                                   -  Externe wedstrijd          

Timo van Peursen                          -  Afwezig met geldige reden  

Doeke Huitema                              -  Externe wedstrijd          

Peter Ketting                                  -  Afwezig met geldige reden  

Jan Kommer                                  -  Afwezig met geldige reden  

Tomás Gallardo Bañez                    -  Afwezig met geldige reden  

Stijn Gieben                                   -  Afwezig met geldige reden  

Atze Metz                                       -  Afwezig met geldige reden  

Harry van der Stap                         -  Oneven                     

Indeling voor ronde 20

Wit                                                    Zwart

Marco de Groot                               -  Thomas de Ruiter

Atze Metz                                       -  Bart van Strien

Bauke Hoogland                             -  Tony Goudriaan

Hans Hulshof                                  -  Harry van der Stap

Peter Gaemers                               -  Jerrel Thakoerdien

Edwin Mulders                                -  Timo van Peursen

Erik van Dop                                   -  Rick Haksteen

Hans Knigge                                   -  Aloys Kersten

Femke Wezenaar                            -  Edwin Vermeer

Rob Felix                                        -  Joanna van Schaik

Charles Haas                                  -  Wim Veerkamp

Doeke Huitema                              -  Winston van Ee

Stijn Gieben                                   -  Afwezig met geldige reden  

Hendrik Steffers                             -  Afwezig met geldige reden  

Peter Ketting                                  -  Afwezig met geldige reden  

Roger van Groesen                        -  Afwezig met geldige reden  

Tomás Gallardo Bañez                    -  Afwezig met geldige reden  

Jelle Bulthuis                                  -  Afwezig met geldige reden  

Jan Kommer                                  -  Afwezig met geldige reden  

Eef Kok                                           -  Oneven                      

Indeling voor ronde 18

Wit                                                    Zwart

Jerrel Thakoerdien                          -  Atze Metz

Stijn Gieben                                   -  Marco de Groot

Peter Gaemers                               -  Jelle Bulthuis

Erik van Dop                                   -  Hans Hulshof

Femke Wezenaar                            -  Rick Haksteen

Rob Felix                                        -  Joanna van Schaik

Timo van Peursen                          -  Bauke Hoogland

Peter Ketting                                  -  Wim Veerkamp

Doeke Huitema                              -  Charles Haas

Edwin Vermeer                               -  Eef Kok

Bart van Strien                               -  Hans Knigge

Thomas de Ruiter                           -  Afwezig met geldige reden  

Tony Goudriaan                              -  Afwezig met geldige reden  

Hendrik Steffers                             -  Afwezig met geldige reden  

Harry van der Stap                         -  Afwezig met geldige reden  

Edwin Mulders                                -  Afwezig met geldige reden  

Jan Kommer                                  -  Afwezig met geldige reden  

Aloys Kersten                                 -  Afwezig met geldige reden  

Roger van Groesen                        -  Afwezig met geldige reden  

Tomás Gallardo Bañez                    -  Afwezig met geldige reden  

Winston van Ee                              -  Afwezig met geldige reden  

Indeling voor ronde 10

Wit                                                    Zwart

Bauke Hoogland                             -  Marco de Groot

Peter Gaemers                               -  Harry van der Stap

Hendrik Steffers                             -  Edwin Vermeer

Erik van Dop                                   -  Edwin Mulders

Hans Knigge                                   -  Jerrel Thakoerdien

Timo van Peursen                          -  Tony Goudriaan

Peter Ketting                                  -  Hans Hulshof

Jan Kommer                                  -  Tomás Gallardo Bañez

Aloys Kersten                                 -  Rob Felix

Charles Haas                                   -  Rick Haksteen

Doeke Huitema                              -  Femke Wezenaar

Eef Kok                                           -  Cees Berkhout

Stijn Gieben                                   -  Externe wedstrijd          

Jelle Bulthuis                                  -  Externe wedstrijd           

Thomas de Ruiter                           -  Externe wedstrijd          

Atze Metz                                       -  Externe wedstrijd          

Wim Veerkamp                              -  Afwezig met geldige reden  

Roger van Groesen                        -  Afwezig met geldige reden  

Mireille Rubert                                -  Afwezig met geldige reden  

Bart van Strien                               -  Afwezig met geldige reden  

Joanna van Schaik                          -  Afwezig met geldige reden