Met het oog op de wereldwijde pandemie rondom COVID-19, heeft het bestuur van SG Rijswijk een aantal maatregelen genomen om de gang van zaken rondom zowel de senioren als de jeugd te bevorderen en besmettingen te voorkomen.

 1. In het geval van verschijnselen die verband houden met COVID-19 (neusverkoudheid, koorts, verlies van reuk of smaak, ernstige vermoeidheid, hoesten, etc.) dient de desbetreffende persoon zich af te melden, ook bij lichte symptomen.

 1. Handen dienen bij binnenkomst gereinigd te worden. Hiertoe is handgel aanwezig.

 1. Er is een aanwezigheidsregistratieplicht en contactgegevens dienen achtergelaten te worden.

 1. In de gang dient iedereen rechts te houden zodat anderhalve meter tussen komende en vertrekken spelers gehandhaafd kan worden.

 1. Tijdens interne wedstrijden op de dinsdagavond wordt er op twee borden gespeeld op een grote tafel of twee kleinere tegen elkaar geplaatste tafels zodat tijdens de partij spelers op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Het is spelers toegestaan in onderling overleg – op eigen risico - op één bord te spelen. Indien de andere speler het verzoekt is spelen met een mondkapje verplicht.

 2. Tijdens externe wedstrijden wordt op één bord gespeeld. De spelers zitten aan de kopse kant van een lange tafel of aan twee tegen elkaar geplaatste kleine tafels zodat de anderhalve meter afstand tussen spelers gewaarborgd blijft.

 3. Voor de jeugd staan de tafels los van elkaar opgesteld. Er gelden geen bijzondere maatregelen. Spelers blijven van elkaar af en er wordt niet gestoeid.

 4. Ook wordt er continu gehandhaafd op anderhalve meter tussen toeschouwers en andere spelers. Dit betekent dat tafels en stoelen minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn, zodat ook tussen de verschillende tafels de afstandsmaatregel kan worden gehandhaafd

 5. De stukken voor de jeugd zijn uitsluitend van plastic. Voor de senioren en externe wedstrijden wordt hout gebruikt.

 6. Er is een coronaverantwoordelijke aanwezig gedurende de speeltijden en de tijden dat de speelgelegenheid voor het schaken open is, die spelers en toeschouwers kan aanspraken en aangesproken kan worden op naleving van de regels. De coronaverantwoordelijke is bevoegd spelers en/of toeschouwers weg te sturen en overigens maatregelen te nemen waarin het reglement en de coronarichtlijnen van de KNSB en/of HSB voorzien.

 7. Wij houden ons aan dwingende voorschriften die van overheidswege worden genomen. Met inachtneming van het feit dat de situatie veranderlijk is, kan dit protocol gewijzigd worden naar aanleiding van verdere berichtgeving vanuit de Nederlandse overheid.

1. Introductie

Het Schaakgenootschap Rijswijk (hierna: het Schaakgenootschap) is de beheerder van de website www.sgrijswijk.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe het Schaakgenootschap persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is het Schaakgenootschap.

Het Schaakgenootschap zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het Schaakgenootschap houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van het Schaakgenootschap worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door het Schaakgenootschap verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van het Schaakgenootschap, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en Naam-Adres-Woonplaats-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

Het Schaakgenootschap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van het Schaakgenootschap, inclusief maar niet beperkt tot

 1. om contact met u te kunnen opnemen;

 2. om u informatie te sturen;

 3. het organiseren van schaakwedstrijden;

 4. het bijhouden van uitslagen en standen;

 5. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.

 • het bijhouden van een ledenadministratie;

 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de Haagse Schaakbond (HSB) en de landelijke bond (KNSB). Daarnaast kan het Schaakgenootschap ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen verstrekken aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail of andere post meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van het Schaakgenootschap, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die het Schaakgenootschap verstuurt.

Geen commercieel gebruik

Het Schaakgenootschap zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Het Schaakgenootschap kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan of tot andere activiteiten van de vereniging ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Het Schaakgenootschap bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Het Schaakgenootschap neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van het Schaakgenootschap kan verwijzingen naar en/of advertenties van websites van andere bedrijven bevatten. Het Schaakgenootschap is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven, als u zelf contact maakt met deze bedrijven. Het Schaakgenootschap raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van het Schaakgenootschap kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. Het Schagenootschap is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies. Bedrijven zonder privacyreglement zullen wij niet toelaten op onze website.

7. Uw privacy rechten U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van het Schaakgenootschap. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van het Schaakgenootschap behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van het Schaakgenootschap.

Het Schaakgenootschap Rijswijk (SGR) bestond in 2014 vijftig jaar, het werd in 1964 opgericht door een fusie van de Rijswijkse verenigingen R.N.S. en VIOS. Tijdens de beroemde Spasski-Fischer match in 1972 kende de club een ongekende groei tot 130 leden. De laatste jaren is het ledenaantal stabiel op ongeveer 75 leden. SGR is een actieve vereniging met een senioren- en een jeugdafdeling, die elk hun eigen clubavond hebben.
De clubavonden worden gehouden in Gebouw Hofrust, aan de Herenstraat 44b in Oud-Rijswijk. De senioren spelen op dinsdagavond (van 19.45 tot 23.45 uur, het clubgebouw gaat open om 19.00 uur ) en de jeugd op vrijdagavond (van 19.00 tot 21.00 uur).

Behalve een interne competitie (om het clubkampioenschap) doet SG Rijswijk ook met 2 teams (van 8 spelers elk) mee aan de officiële competitie tegen andere verenigingen; het vlaggenschip SGR 1 speelt op landelijk niveau in de derde klasse  van de KNSB en Rijswijk 2 speelt in de zesde klasse. In de competitie van de Haagse Schaakbond (HSB) neemt Rijswijk deel met vier teams. Het eerste team speelt in de hoofdklasse, het tweede in de eerste klasse, het derde team in de tweede klasse en het vierde team in de derde klasse.

Lid worden van SG Rijswijk betekent dat u ook automatisch lid wordt van de bond, kunt deelnemen aan teamwedstrijden en kampioenschappen  en dat u een officiële ELO-rating opbouwt (die uw speelsterkte aangeeft). Bovendien kunt u zich voor 21 euro abonneren op het tijdschrift Schaakmagazine van de KNSB dat vier keer per jaar verschijnt.

Bij SG Rijswijk staat gezelligheid hoog in het vaandel. In de interne competitie wordt zeker op winst gespeeld, maar de sfeer blijft goed.

Ook extern wordt voor de overwinning gespeeld. Door het spelen in en voor een team wordt de motivatie alleen maar groter. De club probeert in eerste instantie het schaakpeil door training van eigen leden te verbeteren. 

De club heeft geen sponsor en geen betaalde spelers.

Voorzitter

Hans Hulshof

j.p.hulshof@hh-r.n

Secretaris

Wim Veerkamp

mDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester

Roger van Groesen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdleider interne competitie

Jelle Bulthuis

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdleider externe competitie

Joanna van Schaïk

jDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugdleider a.i

Hans Hulshof 

j.p.hulshof@hh-r.n

Commissaris ledenwerving

Bestuur

Redacteur clubblad

Peter Gaemers

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webmaster

Peter Gaemers, Erik van Dop, Joanna van Schaik

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: https://www.sgrijswijk.nl

Het lidmaatschap van SGR voor senioren kost € 160 per jaar; leden zijn dan ook aangesloten bij de KNSB. De contributie wordt geïnd in twee halfjaar-termijnen van € 80 door overmaking op IBAN-rekening NL52INGB0001321388
Mensen in het bezit van een ooievaarspas kunnen gebruik maken van de kortingsregeling zoals beschreven op www.ooievaarspas.nl
De contributie voor jeugdleden bedraagt het eerste jaar € 100 en in de jaren daarna € 120
Gezinsleden (als er thuis al iemand lid is) betalen € 80 per jaar.

Als u nog niet zeker weet of schaken wel iets voor of uw kind(eren) is, dan is het mogelijk om voor een tijdje kosteloos aan alle interne clubactiviteiten deel te nemen om het uit te proberen. U kunt dat vragen als u op een clubavond (dinsdag of vrijdag) langs komt in Gebouw Hofrust; of door een briefje te sturen via het contactformulier op deze website. U kunt ook van het contactformulier gebruik maken om nadere informatie te vragen.

Om te zorgen voor een veilig sportklimaat heeft het Schaakgenootschap Rijswijk de volgende preventieve maatregelen genomen.

– Van elk clublid dat betrokken is bij de training en begeleiding van jeugdleden wordt een VOG verklaring gevraagd.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Iemand krijgt in ieder geval een VOG als hij geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Wanneer u een klacht heeft m.b.t. seksuele intimidatie, staan u vier mogelijkheden ter beschikking om daar melding van te maken.

 1. U benadert de vertrouwenscontactpersoon van het Schaakgenootschap Rijswijk: Dhr. E. ( Erik) van Dop, , email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. U kunt zich wenden tot de Vertrouwenscontactpersoon van de KNSB via een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 3. U kunt contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF via: 0900-2025590. Meer informatie vindt u via: www.vertrouwenspuntsport.nl
 4. U kunt  uw klacht melden bij de tuchtcommissie van het ISR aangifte doen (artikel 7.1 Tuchtreglement SI van het ISR). Aangifte kan ook worden gedaan door een wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig lid. Zie verder http://www.instituutsportrechtspraak.nl/ en dan ‘seksuele intimidatie’.

Meer informatie is te lezen op de website van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond: www.schaakbond.nl/knsb/klacht en op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag