Vertrouwenspersoon

Om te zorgen voor een veilig sportklimaat heeft het Schaakgenootschap Rijswijk de volgende preventieve maatregelen genomen.

– Van elk clublid dat betrokken is bij de training en begeleiding van jeugdleden wordt een VOG verklaring gevraagd.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Iemand krijgt in ieder geval een VOG als hij geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Wanneer u een klacht heeft m.b.t. seksuele intimidatie, staan u vier mogelijkheden ter beschikking om daar melding van te maken.

  1. U benadert de vertrouwenscontactpersoon van het Schaakgenootschap Rijswijk: Dhr. E. ( Erik) van Dop, , email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  2. U kunt zich wenden tot de Vertrouwenscontactpersoon van de KNSB via een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  3. U kunt contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF via: 0900-2025590. Meer informatie vindt u via: www.vertrouwenspuntsport.nl
  4. U kunt  uw klacht melden bij de tuchtcommissie van het ISR aangifte doen (artikel 7.1 Tuchtreglement SI van het ISR). Aangifte kan ook worden gedaan door een wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig lid. Zie verder http://www.instituutsportrechtspraak.nl/ en dan ‘seksuele intimidatie’.

Meer informatie is te lezen op de website van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond: www.schaakbond.nl/knsb/klacht en op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag

Je hebt geen rechten om te reageren