Met het oog op de wereldwijde pandemie rondom COVID-19, heeft het bestuur van SG Rijswijk een aantal maatregelen genomen om de gang van zaken rondom zowel de senioren als de jeugd te bevorderen en besmettingen te voorkomen.

 1. In het geval van verschijnselen die verband houden met COVID-19 (neusverkoudheid, koorts, verlies van reuk of smaak, ernstige vermoeidheid, hoesten, etc.) dient de desbetreffende persoon zich af te melden, ook bij lichte symptomen.

 1. Handen dienen bij binnenkomst gereinigd te worden. Hiertoe is handgel aanwezig.

 1. Er is een aanwezigheidsregistratieplicht en contactgegevens dienen achtergelaten te worden.

 1. In de gang dient iedereen rechts te houden zodat anderhalve meter tussen komende en vertrekken spelers gehandhaafd kan worden.

 1. Tijdens interne wedstrijden op de dinsdagavond wordt er op twee borden gespeeld op een grote tafel of twee kleinere tegen elkaar geplaatste tafels zodat tijdens de partij spelers op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Het is spelers toegestaan in onderling overleg – op eigen risico - op één bord te spelen. Indien de andere speler het verzoekt is spelen met een mondkapje verplicht.

 2. Tijdens externe wedstrijden wordt op één bord gespeeld. De spelers zitten aan de kopse kant van een lange tafel of aan twee tegen elkaar geplaatste kleine tafels zodat de anderhalve meter afstand tussen spelers gewaarborgd blijft.

 3. Voor de jeugd staan de tafels los van elkaar opgesteld. Er gelden geen bijzondere maatregelen. Spelers blijven van elkaar af en er wordt niet gestoeid.

 4. Ook wordt er continu gehandhaafd op anderhalve meter tussen toeschouwers en andere spelers. Dit betekent dat tafels en stoelen minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn, zodat ook tussen de verschillende tafels de afstandsmaatregel kan worden gehandhaafd

 5. De stukken voor de jeugd zijn uitsluitend van plastic. Voor de senioren en externe wedstrijden wordt hout gebruikt.

 6. Er is een coronaverantwoordelijke aanwezig gedurende de speeltijden en de tijden dat de speelgelegenheid voor het schaken open is, die spelers en toeschouwers kan aanspraken en aangesproken kan worden op naleving van de regels. De coronaverantwoordelijke is bevoegd spelers en/of toeschouwers weg te sturen en overigens maatregelen te nemen waarin het reglement en de coronarichtlijnen van de KNSB en/of HSB voorzien.

 7. Wij houden ons aan dwingende voorschriften die van overheidswege worden genomen. Met inachtneming van het feit dat de situatie veranderlijk is, kan dit protocol gewijzigd worden naar aanleiding van verdere berichtgeving vanuit de Nederlandse overheid.

Je hebt geen rechten om te reageren